งานศิลปะ

ฝึกจิตให้สงบด้วยงานศิลปะ

ปัจจุบันนี้การอยู่ในสังคมที่ยุ่งเยิงได้สร้างความสับสนให้กับจิตใจของคนเราเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจิตใจจะต้องรับรู้รับฟังเรื่องราวมากมาย จนทำให้จิตใจเกิดความฟุ้งซ่าน ซึ่งหากจิตใจมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จิตที่เข้มแข็งจะเกิดความเหมื่อยล้าและอ่อนแอลงเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ภาวะที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ที่เป็นต้นกำเนิดของการคิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นมากในสังคม ดังนั้นก่อนที่จิตจะเกิดการฟุ้งซ่านจนไม่สามารถควบคุมได้ เราต้องรู้จักฝึกจิตให้สงบ ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการฝึกจิตด้วยงานศิลปะ

               งานศิลปะที่สามารถนำมาใช้การฝึกจิตให้สงบได้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นงานฝีมือระดับมืออาชีพหรืองานศิลปะที่มีต้นทุนที่แพง แต่งานศิลปะทุกอย่างล้วนสามารถช่วยในการฝึกจิตให้สงบได้เท่านั้น โดยหลักในการเลือกให้เลือกงานที่ตัวท่านเองมีความชื่นชอบและสามารถทำได้ เช่น การปักผ้า การวาดรูประบายสี การเขียนบทกลอนบทกวี การถ่ายรูป การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเย็บปักถักร้อย การทำอาหาร การทำขนม การปลูกไม้ดัด เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา

               การเลือกเอางานที่ชอบมาเป็นใช้ในการฝึกจิตจะทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับงานดังกล่าวได้นานขึ้น ทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับงานตรงหน้า ไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้น คิดเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อย เพราะการคิดอย่างไร้สาระเช่นนี้ หากคิดรวมกับการจินตนาการในทางลบอาจจะทำให้มุมมองเห็นแต่ปัญหาและความเดือดร้อน แต่หากคิดในแง่บวก มองเห็นปัญหาและทางแก้ไขย่อมดี แต่คนส่วนมากมักจะคิดไปทางลบเสียมากกว่า หากในช่วงเวลาการคิดนั้น จิตมีความฟุ้งซ่าน ไม่มีสมาธิในการพิจารณาที่ดี ดังนั้นการหางานศิลปะที่ตนเองมีความชอบมาทำ และจดจ่ออยู่กับงานตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปต่อครั้ง ก็จะช่วยฝึกจิตให้มีความสงบมากขึ้น มีสติในการใช้ชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

               ดังนั้นทุกวันหรือทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นการฝึกจิตที่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่มากระทบรอบกาย ทุกคนควรที่จะหางานศิลปะมานั่งทำ เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มีสงบและมีสมาธิมากขึ้น งานศิลปะทุกชนิดมีข้อดีทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเลือกงานแบบไหนมาทำก็จะช่วยให้จิตใจของคุณสงบ เยือกเย็นได้ แม้ความสงบที่ได้จะเป็นแบบชั่วครู่ แต่ก็สามารถช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญได้อย่างมั่นคง