ศิลปะ

ศิลปะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในสมัยนี้

ศิลปะในปัจจุบันนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากที่สุดเพราะว่าศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนสนใจและให้ความใส่ใจอย่างมากที่สุดเรื่องของศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การที่เรามีจินตนาการนั้นจะทำให้เราเองเกิดเรื่องที่ทำให้เรานั้นภูมิใจได้อย่างมากที่สุดด้วย

ศิลปะจะทำให้เรานั้นเก่งมีสมาธิที่ดีมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใจร้อน มีสมาธิและใจเย็นกับสิ่งต่างๆที่จะมารบกวนใจของเราได้ ศิลปะจะควบคุมสติทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใจเย็นและเป็นคนที่มีสติรู้จักที่จะเรียนรู้และใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี การที่เรามีศิลปะในตนเองนั้นคือเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราเองประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

               พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากที่จะให้ลูกๆนั้นเรียนศิลปะเพราะศิลปะจะทำให้เรานั้นมีจินตนาการที่กว้างไกล สามารถนำผลงานที่เรามีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขายของหรือช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย การใช้ศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราเองนั้นเป็นคนที่ดึงดูดจินตนาการหรือความนึกคิดที่มีในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด

               ศิลปะไม่ได้ทำให้คนเสื่อมเสีย แต่ศิลปะสามารถสร้างไอเดียหรือทำให้จินตนาการหรือฝีมือของเรานั้นออกมาในรูปแบบที่ดูดีและดูเด่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เรื่องต่างๆนั้นของศิลปะเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องใส่ใจอย่างมากเพื่อให้ทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดูไม่แย่

               ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำเอาความสามารถของตัวเองที่มีอยู่นี้มาต่อยอดทำให้ชีวิตของเรานั้นเก่งและดีมากยิ่งขึ้นไปด้วย หลายๆคนที่ไม่เก่งเรื่องของศิลปะแต่ก็ชอบศิลปะก็มี คนที่ไม่ชอบศิลปะแต่จำเป็นต้องใช้นั้นก็จะต้องหมั่นหาที่เรียนเพิ่มเพื่ออนาคตของตนเองอีกด้วย

ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะศิลปะจะทำให้เรามีสติและมีสมาธิที่มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ทุกๆอย่างในเรื่องของจินตนาการนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญหากเรามีจินตนาการที่ดีก็สามารถสื่อสารออกมาจากทางภาพวาด หรือทำออกมาในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ศิลปะในปัจจุบันยังสามารถที่จะนำมาช่วยเหลือสังคมได้เพราะว่าจินตนาการของเรานั้นสามารถนำมาประมูลให้เป็นเงินได้เพื่อให้เรามีรายได้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆได้อย่างมากที่สุดด้วย

งานศิลปะ

ฝึกจิตให้สงบด้วยงานศิลปะ

ปัจจุบันนี้การอยู่ในสังคมที่ยุ่งเยิงได้สร้างความสับสนให้กับจิตใจของคนเราเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจิตใจจะต้องรับรู้รับฟังเรื่องราวมากมาย จนทำให้จิตใจเกิดความฟุ้งซ่าน ซึ่งหากจิตใจมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จิตที่เข้มแข็งจะเกิดความเหมื่อยล้าและอ่อนแอลงเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ภาวะที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ที่เป็นต้นกำเนิดของการคิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นมากในสังคม ดังนั้นก่อนที่จิตจะเกิดการฟุ้งซ่านจนไม่สามารถควบคุมได้ เราต้องรู้จักฝึกจิตให้สงบ ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการฝึกจิตด้วยงานศิลปะ

               งานศิลปะที่สามารถนำมาใช้การฝึกจิตให้สงบได้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นงานฝีมือระดับมืออาชีพหรืองานศิลปะที่มีต้นทุนที่แพง แต่งานศิลปะทุกอย่างล้วนสามารถช่วยในการฝึกจิตให้สงบได้เท่านั้น โดยหลักในการเลือกให้เลือกงานที่ตัวท่านเองมีความชื่นชอบและสามารถทำได้ เช่น การปักผ้า การวาดรูประบายสี การเขียนบทกลอนบทกวี การถ่ายรูป การร้องเพลง การเล่นดนตรี การเย็บปักถักร้อย การทำอาหาร การทำขนม การปลูกไม้ดัด เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา

               การเลือกเอางานที่ชอบมาเป็นใช้ในการฝึกจิตจะทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับงานดังกล่าวได้นานขึ้น ทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับงานตรงหน้า ไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้น คิดเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อย เพราะการคิดอย่างไร้สาระเช่นนี้ หากคิดรวมกับการจินตนาการในทางลบอาจจะทำให้มุมมองเห็นแต่ปัญหาและความเดือดร้อน แต่หากคิดในแง่บวก มองเห็นปัญหาและทางแก้ไขย่อมดี แต่คนส่วนมากมักจะคิดไปทางลบเสียมากกว่า หากในช่วงเวลาการคิดนั้น จิตมีความฟุ้งซ่าน ไม่มีสมาธิในการพิจารณาที่ดี ดังนั้นการหางานศิลปะที่ตนเองมีความชอบมาทำ และจดจ่ออยู่กับงานตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปต่อครั้ง ก็จะช่วยฝึกจิตให้มีความสงบมากขึ้น มีสติในการใช้ชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

               ดังนั้นทุกวันหรือทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นการฝึกจิตที่ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่มากระทบรอบกาย ทุกคนควรที่จะหางานศิลปะมานั่งทำ เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มีสงบและมีสมาธิมากขึ้น งานศิลปะทุกชนิดมีข้อดีทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเลือกงานแบบไหนมาทำก็จะช่วยให้จิตใจของคุณสงบ เยือกเย็นได้ แม้ความสงบที่ได้จะเป็นแบบชั่วครู่ แต่ก็สามารถช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญได้อย่างมั่นคง